Danzica (Gdańsk), Polonia

Sicurezza pubblica

Bezpieczeństwo publiczne

laurea triennale
Lingua di insegnamento : polaccoStudi in lingua polacco
Gruppi di studio: protezione e sicurezza
sistema di studio: tempo pieno, tempo parziale
  • Descrizione:

  • pl
Jak chronić zdrowie, życie, mienie, majątek narodowy, ustój, czy suwerenność państwa? Jak zapobiec zjawiskom mogącym zakłócić normalne funkcjonowanie państwa i jego mieszkańców? Odpowiedź na te pytania znajdziesz u nas. Kończąc studia będziesz ekspertem z wszechstronną wiedzą dot. bezpieczeństwa publicznego.
sito web dell'università:
www.wsb.net.pl
rekrutacja.wsb.net.pl
Privacy Policy