Lublino (Lublin), Polonia

Matematica

Matematyka

laurea triennale
Lingua di insegnamento : polaccoStudi in lingua polacco
Gruppi di studio: matematica e scienze statistiche
sistema di studio: tempo pieno
W dobie powszechnej, globalnej informatyzacji świata matematyka jest niekwestionowaną królową nauk, znajdującą zastosowania w różnych działach techniki, ekonomii, przemysłu, informatyki i telekomunikacji. Studia na kierunku matematyka w KUL są dwustopniowe. Podstawowe zagadnienia zawarte w programie studiów to m.in. funkcje rzeczywiste i zespolone, algebra z geometrią analityczną, logika, teoria mnogości i topologia, równania różniczkowe, analiza funkcjonalna i rachunek prawdopodobieństwa. Równolegle omawiane są zagadnienia z dziedziny informatyki - programowanie obiektowe, metody algorytmizacji, podstawy grafiki komputerowej i tworzenia stron WWW, a także problemy związane z administracją i bezpieczeństwem informacji w sieciach komputerowych.
sito web dell'università: www.kul.pl/
Privacy Policy