Breslavia (Wrocław), Polonia

Matematyka stosowana

laurea triennale
facoltà: Matematica
Lingua di insegnamento : polaccoStudi in lingua polacco
Gruppi di studio: matematica e scienze statistiche
sistema di studio: tempo pieno
  • Descrizione:

  • pl
Studenci specjalności matematyka stosowana zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie zastosowań matematyki w takich dziedzinach jak fizyka, chemia, biologia czy ekonomia. Trzon programu tej specjalności stanowią przedmioty dotyczące modelowania zjawisk przyrodniczych i społecznych przy pomocy równań różniczkowych oraz rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej.
sito web dell'università: uni.wroc.pl
Privacy Policy