Giżycko, Polonia

Terapia occupazionale

Terapia zajęciowa

laurea triennale
Lingua di insegnamento : polaccoStudi in lingua polacco
Gruppi di studio: protezione e sicurezza
sistema di studio: tempo pieno, tempo parziale
  • Descrizione:

  • pl
Terapia zajęciowa jest dyscypliną ochrony zdrowia, która zajmuje się ludźmi fizycznie, bądź psychicznie niesprawnymi, czasowo lub trwale. Wykwalifikowany terapeuta zajęciowy angażuje pacjenta w czynności zaprojektowane tak, by sprzyjały przywróceniu maksymalnego możliwego funkcjonowania, tak by pomóc spełnić wymagania stawiane przed nimi przez ich pracę zawodową, środowisko społeczne i domowe oraz by mogli brać udział w życiu, w najpełniejszym tego słowa znaczeniu.
sito web dell'università: https://www.wsb.net.pl/
Privacy Policy