Jaworzno, Polonia

Specjalność policyjna

laurea triennale
Lingua di insegnamento : polaccoStudi in lingua polacco
Gruppi di studio: protezione e sicurezza
sistema di studio: tempo pieno, tempo parziale
  • Descrizione:

  • pl
  • Specjalność polityczna na kierunku bezpieczeństwo publiczne da ci możliwość poznania uwarunkowań politycznych bezpieczeństwa publicznego.
  • Absolwent specjalności będzie dysponował wiedzą z zakresu szeroko rozumianych społecznych i politycznych uwarunkowań procesów, zjawisk i struktur funkcjonujących we współczesnym świecie, z uwzględnieniem działania mediów w kontekście polityki, specyfiki współczesnych mniejszości narodowych, problematyki trzeciego sektora, zagadnień odnoszących się do zjawiska marginalizacji społecznej i patologii w polityce.
  • Absolwent otrzyma wykształcenie teoretyczne w zakresie historii politycznej, geografii politycznej, myśli politycznej, w zakresie państwa i prawa, współczesnych systemów politycznych i partyjnych, oraz ich znaczenia dla bezpieczeństwa publicznego. Będzie mógł podjąć pracę w organach administracji państwa oraz w służbach publicznych czy firmach prywatnych zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa (policja, ochrona, straż miejska).
sito web dell'università: www.wsb.net.pl/

Contatto:

ul. Inwalidów Wojennych 2
43-603 Jaworzno
tel. 505 387 670
Privacy Policy