Turku, Finlandia

Statsvetenskaper

laurea triennale
Lingua di insegnamento : finlandeseStudi in lingua finlandese
Hur samhället kommer att se ut i framtiden är inte bestämt på förhand. Tvärtom formas samhället hela tiden av oss medborgare, genom de val och beslut vi fattar här och nu. Därför behövs människor med bred och ingående kunskap om hur samhället fungerar, framförallt människor som kan tänka kritiskt och analysera det som sker i vår samtid.
sito web dell'università: www.abo.fi
Privacy Policy