Turku, Finlandia

Tyska språket och litteraturen

laurea triennale
Lingua di insegnamento : finlandeseStudi in lingua finlandese
Vid Åbo Akademi rör Du Dig i en helt svenskspråkig miljö. Alla våra kurser vid ämnet tyska hålls på tyska. På så sätt blir Du på kort tid expert på det tyska språket och samtliga kunskapsområden. Vi har studeranden med både svenska och finska som modersmål. Genom våra rikliga samarbeten med tyska universitet har Du möjlighet att även träffa tyskspråkiga studeranden och studera tillsammans med dem. Vi hjälper Dig genom personlig handledning att ständigt förbättra Din tyska. Under hela studietiden ger vi Dig vid sidan av kurserna individuell handledning.
sito web dell'università: www.abo.fi
Privacy Policy