Turku, Finlandia

Sociologi

laurea triennale
Lingua di insegnamento : finlandeseStudi in lingua finlandese
Sociologi är en samhällsvetenskap som studerar sociala fenomen på olika nivåer - allt från relationer och processer i vardagslivet till globala sociala system. Som den mest allmänna samhällsvetenskapen ger sociologin dig möjligheter att bredda ditt kunnande om växelverkan mellan människa och samhälle, om stabilitet och förändring i det sociala livet.
sito web dell'università: www.abo.fi
Privacy Policy