Turku, Finlandia

Ryska språket och litteraturen

laurea triennale
Lingua di insegnamento : finlandeseStudi in lingua finlandese
Kunskaper i ryska språket är viktiga i vårt land. För att kunna använda ryska framgångsrikt i arbetslivet behöver du behärska språket väl. Det kan du lära dig hos oss vid ämnet ryska språket och litteraturen. Vid Åbo Akademi kan du börja studera ryska också utan skolkurser. Då börjar du vid Centret för språk och kommunikation som erbjuder 3 kurser: ryska 1-3. Från och med kurs 3 deltar du samtidigt i kurser vid själva ämnet.
sito web dell'università: www.abo.fi
Privacy Policy