Turku, Finlandia

Finska språket

laurea triennale
Lingua di insegnamento : finlandeseStudi in lingua finlandese
Det finska språket är ett betydelsefullt språk i Norden (majoritetsspråket i Finland och ett minoritetsspråk i Norge och Sverige). Som ett viktigt nordiskt språk är ämnet också centralt för Åbo Akademi som vill profilera sig som ett nordiskt universitet i Finland.
sito web dell'università: www.abo.fi
Privacy Policy