Turku, Finlandia

Engelska språket och litteraturen

laurea triennale
Lingua di insegnamento : finlandeseStudi in lingua finlandese
Akademiska studier i det engelska språket och litteraturen har en betydligt vidare målsättning än skolans språkundervisning. Förmåga att uttrycka sig väl på det främmande språket är ett grundläggande krav. Även om färdighet i språket också ingår som ett moment i utbildningen på universitetsnivå, utgör det endast en del av den. De andra huvudmomenten är språkvetenskap, litteraturkännedom och kulturkunskap.
sito web dell'università: www.abo.fi
Privacy Policy