Turku, Finlandia

Matematik

laurea triennale
Lingua di insegnamento : finlandeseStudi in lingua finlandese
Matematiken är en klassisk vetenskap som idag är aktuellare än någonsin. Den moderna teknologin baserar sig i allt högre grad på matematiska modeller och beräkningar, och många av dagens naturvetenskaper börjar få en allt mer matematisk prägel. Magistersexamen i matematik kan avläggas på fem linjer: matematiklärare, allmän linje, tillämpad matematik, försäkrings- och finansmatematik samt matematisk statistik.
sito web dell'università: www.abo.fi
Privacy Policy