Turku, Finlandia

Kemi

laurea triennale
Lingua di insegnamento : finlandeseStudi in lingua finlandese
Kemistyrket är mångsidigt och kreativt. Kemister behövs t.ex. vid utvecklandet av nya tekniker och material som är energisnåla och miljövänliga. Kemisten är industrins och samhällets expert i alla ärenden som gäller hantering av kemikalier och förebyggande av olyckor. Kemistens yrkeskunskap kommer att utnyttjas i allt större omfattning i samhället för att utveckla nya, trygga, industriella och medicinska produkter samt miljövänliga framställningsmetoder. En examen i kemi ger kompetens för bl.a. ledning av kemiska laboratorier och forskningsinrättningar, för forskning och industriell produktutveckling eller för uppgifter inom näringslivets kemiska sektor t.ex. inom livsmedelsindustrin och den farmaceutiska industrin.
sito web dell'università: www.abo.fi
Privacy Policy