Turku, Finlandia

Religionsvetenskap

laurea triennale
Lingua di insegnamento : finlandeseStudi in lingua finlandese
Vad handlar buddhism, kristendom, taoism, islam, ateism, hinduism, paganism och alla andra motsvarande synsätt om? Religioner är olika och de påverkar oss och vår omgivning - och människor formar religioner. Det märks i frågor om krig och fred, i aktuella frågor om vad som är rätt och fel, i frågor om politik och hur vårt samhälle skall utvecklas, i frågor om vem vi och andra är och får vara, i frågor om hur olika individer hanterar sina liv. Religion finns med i allt från globala sammanhang till enskilda människors liv och det blir allt tydligare genom media och underhållning, immigration och resande, politik och vardagsliv.
sito web dell'università: www.abo.fi
Privacy Policy