Turku, Finlandia

Nordisk etnologi

laurea triennale
Lingua di insegnamento : finlandeseStudi in lingua finlandese
Etnologin studerar människor och kulturer, d.v.s. människan som kulturvarelse. I fokus står kulturen som den kommer till uttryck i finländskt vardagsliv, men också i det nordiska kulturområdet och övriga Europa. Etnologin lägger stor vikt vid vardagens materiella aspekter som boende, klädsel och kost, men också vid sociala aspekter som familj, släkt, subkulturer och sociala skikt. Kulturen förmedlas symboliskt, varvid ett intresse för symbolplanet alltid återföljer studierna. Vardagens "kontexter", d.v.s. globala ekonomiska och ekologiska system bildar utgångspunkten, medan forskningen och undervisningen ofta berör "lokala nedslag". Speciella tyngdpunktsområden är studier i urban och maritim kultur, hållbar utveckling, etniska processer, kommunikationsprocesser, konsumtion och landskapets utnyttjande i såväl agrara som urbana miljöer.
sito web dell'università: www.abo.fi
Privacy Policy