Turku, Finlandia

Musikvetenskap

laurea triennale
Lingua di insegnamento : finlandeseStudi in lingua finlandese
Är du intresserad av musik? Vill du i framtiden jobba med musik? Skulle du t.ex. vara intresserad av att jobba inom musikmedia, musikindustrin, festivalbranschen eller någon annan sektor i musiklivet? Då är musikvetenskap något för dig. Studier i musikvetenskap ger en bred kunskap om musiken genom tiderna och i olika kulturer. Musikvetenskapliga studier innefattar allt från konstmusik till jazz-, populär-, folk- och världsmusik, men också t.ex. forskning i musikmedier, musikpsykologi, musiketnologi och musiksociologi. Musikvetenskapen ger medel för att förstå det som händer omkring oss i musiklivet idag samtidigt som den ger nya insikter i musikens förflutna.
sito web dell'università: www.abo.fi
Privacy Policy