Turku, Finlandia

Litteraturvetenskap

laurea triennale
Lingua di insegnamento : finlandeseStudi in lingua finlandese
Litteraturämnet har på senare år genomgått stora förändringar. I studierna ingår nu som förr ett ordentligt inslag av lyrik, dramatik, noveller och romaner - både äldre och nyare - som tillhör den stora västerländska traditionen. En växande teoretisk medvetenhet har bland mycket annat medfört att denna tradition också diskuteras kritiskt. Litteraturvetenskapen öppnar sig numera både mot genrer som tidigare lyst med sin frånvaro i litteraturlistorna (som barn- och ungdomslitteratur och populärlitteratur) och mot de gränszoner i ständig rörelse där litteraturen möter andra medier. Det historiska perspektivet är viktigt, men litteraturen diskuteras också ur andra synvinklar: estetiska, sociologiska och existentiella, för att bara nämna några.
sito web dell'università: www.abo.fi
Privacy Policy